Chikashi Kubota

Chikashi Kubota

Tiểu sử

Được biết đến: Visual Effects

Sinh nhật: 1978-08-29

Nơi Sinh: Katsushika, Tokyo Prefecture, Japan

Còn được Biết đến Như: