Shizuo Kurahashi

Shizuo Kurahashi

Biography

Known For: Sound

Birthday:

Place of Birth: Niigata Prefecture, Japan

Also Known As: